Τι περιλαμβάνει αυτό το Blog

Το blog αυτό είναι παράρτημα του www.apostolisangelopoulos.gr

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα κείμενά μου γύρω από θέματα που με ενδιαφέρουν επιστημονικά και κοινωνικά. Μπορείτε να αναρτήσετε σχετικά σχόλια ή απόψεις σας. Άλλα θέματα σχετικά με την ψυχοθεραπεία καθώς και μία λίστα συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων μπορείτε να βρείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Κείμενα

Ψυχοθεραπεία και Δυναμική των ομάδων

Κείμενα θεωρητικά και εμπειρικά σχετικά με την ομαδική ανάλυση, τη δυναμική της οικογένειας, την ιστορία των ομάδων και  τη δυναμική των μικρών και μεγάλων ομάδων.

Θεωρία και ιστορία

Δυναμική των μεγάλων ομάδων

Δυναμική της οικογένειας

Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις & κοινωνικά φαινόμενα

Κείμενα που αναφέρονται στη θεωρία και τα μοντέλα των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε κοινωνικά θέματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός ή η ψυχική υγεία και παρεμβάσεις όπως η πρόληψη των εξαρτήσεων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Θεωρία και μοντέλα παρεμβάσεων

Πρόληψη των εξαρτήσεων

Εργασίες για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Κοινωνικός αποκλεισμός

Ψυχική Υγεία

Διαπολιτισμικά φαινόμενα & Ψυχοθεραπεία

Κείμενα που αναφέρονται σε θεραπευτικά προβλήματα και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που αφορούν ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες (εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ.)

Κοινωνική Ψυχολογία

Θεωρητικά και ιστορικά θέματα της κοινωνικής ψυχολογίας και ειδικότερα των κοινωνικών αναπαραστάσεων

Θεωρία και ιστορία

Κοινωνικές αναπαραστάσεις

Διάφορα

Για κείμενα μου γενικότερου ενδιαφέροντος επισκεφτείτε:

http://lexeis-skepseis-ki-alla.blogspot.gr/

/

/

/

Αποστόλης Αγγελόπουλος

Ψυχολόγος MSc - Ψυχοθεραπευτής - Ομαδικός Αναλυτής

Αιγινήτου 2 & Απ. Παύλου, Θησείο, Αθήνα 11851

Τηλέφωνα: 210 3422073, 6976861739,

e-mail: angelopoulos.a@gmail.com,

Site: www.apostolisangelopoulos.gr